Boekhouding versie 8.00 -> 8.09

Boekhouding versie 8.00 -> 8.09

Versie 8.00 -> 8.09 Wings Boekhouding Vanaf
Vanaf Wings Standard
 • Andere titelkleur in instellingen per soort parameter (dossier, globaal, user)
 • mogelijke parameters in e-mailtekst rappels
 • e-mail in html mogelijk
 • btw laag van 6% naar 9% voor Nederland
 • btw aangifte en ICP-opgaaf 2019 voor Nederlandse versie
 • update postcodes 2019
 • adrescontrole Bpost
 • extra selectie op periode voor aanmaak btw-listing
 • nieuwe btw-code bijzondere aangifte 'EXE'
 • betere ondersteuning muiswiel bij afdrukvoorbeeld
 • nieuw veld 'Lay-outgroep' voor optimaler gebruik rappels
 • mogelijkheid om documentbijlagen mee te sturen bij rappels
 • nieuw e-factuurformaat UBL.BE 1
 • nieuwe vennootschapsvormen bij KBO
 • bij reorganisatie vermelding van niet gereorganiseerde bestanden
 • in raadplegen dagboeken ook sortering op hoofdingvelden mogelijk
 • bij afdruk rekeningdetail klanten/leveranciers kan tegenrekening opgenomen worden

8.01
8.05


8.06

8.07


8.08

 

 
8.09Vanaf Wings Professional
 • investeringsaftrek 2018
 • controle op volledigheid rekeningen bij jaarrekening
 • bij inlezen verkoopfacturen zonder btw nummer wordt gezocht op BE 0000.000.097
 • bij uitvoeren grote query's verschijnt een voortgangsbalk
 • jaarrekening 1/04/2019
 • investeringsaftrek 2019


8.00
8.01


8.07
8.09


Banklink
 • Codabestanden inlezen ongevoelig voor line separator
 • ondersteuning CODA 2.6
 • tonen rekeningnummer tegenpartij bij informatie bankafschrift
 • coda-bestanden automatisch inlezen + parameters voor instelling
 • opslaan afmetingen infoscherm coda
 • update familiecodes CODA


8.00
8.05


8.07
8.08

 

Analytisch
 • ondersteuning mapping Departement naar analytisch bij SODA
 • volledig analytisch boeken van automatische afschrijvingen

8.08
8.09

Intrastat
 • extra gegevens 'land van oorsprong' en 'partner ID' voor intrastat 2019
 • intrastat 2019

8.01
8.03

Importmodule
 • import van afschrijvingen (via een vaste template)
 • import van analytische rekeningen (via een vaste template)
8.00


Vanaf Wings Enterprise
 • Online Workflow synchroniseert bij raadplegen open posten leveranciers
 • Online Workflow synchroniseert bij aanmaken betalingen
 • waarschuwing bij synchronisatie van Online Workflow vanaf een andere locatie
 • correcter gebruik memo-veld bij voorbehandeling goed te keuren facturen

8.05


8.08

 Wings Expert  
 • forfaits 2019
 • vak 91 is vermeld in de samenvatting expert btw-aangifte van december
8.06
8.08

 

Welke module past bij uw bedrijf? En hoeveel kan u besparen?

Test het hier en vraag uw demo aan