Boekhouding versie 8.51 -> 8.56

Boekhouding versie 8.51 -> 8.56

Versie 8.51 -> 8.56 Wings Boekhouding Vanaf
Vanaf Wings Standard
 • sneltest verwijdert nu ook lege records AdmBkng/AdmBkgD
 • de lengte van de naam op afdrukken van balansen en van zelfgedefinieerde lijsten is via parameter in te stellen
 • er kan een uitbreiding van het rekeningnummer bij financiële rekeningen worden ingebracht (ING)
 • aanpassing raadplegen bijkomende aangiftes
 • kolom spreiding bij raadplegen dagboeken
 • naam leverancier (of klant) wordt vermeld bij commentaar spreiding
 • ingave spreiding ook mogelijk bij diverse en bij financiële verrichtingen
 • bij opzoeken van documenten op commentaar wordt memoveld boeking ook mee doorzocht
 • btw-aangifte uitgebreid met MOSS-aangifte
 • bij raadplegen bijkomende aangiftes wordt de status btw-nummer mee getoond
 • betere ondersteuning voor gestructureerde mededeling als gewone mededeling
 • voor een afgesloten boekjaar is menupunt openingsbalans niet beschikbaar
 • in de instellingen is totaalbedrag omzet kleine ondernemingen (btw listing) aanpasbaar per dossier
 • bij aanmaak klant/leverancier worden gegevens uit VIES opgehaald indien  bij KBO geen adresgegevens zijn vermeld
 • bij afpuntschermen kan men ook inzoomen tot documentniveau

8.52
8.53
8.54 

Vanaf Wings Professional
 • bij herkenning pdf/xml facturen van klanten/leveranciers kan je dubbele gegevens toelaten (vb btw-nummers)
 • bij diverse en financiële verrichtingen kan je ook aan voertuigfiche toewijzen
 • bij raadplegen dagboeken is er ook een kolom voertuig voorzien
 • voertuig opvragen kan ook op algemene rekening worden ingesteld
 • aanpassing defaultwaardes pro rata bij afschrijvingsfiches
 • voorstel tot samennemen gelijkaardige pdf-facturen is verstrengd
 • OCR kan op ingelezen documenten toegepast worden
 • mogelijkheid documenten via WAI in te lezen
 • na aanpassing % niet fiscaal aanvaard bij algemene rekening of voertuigfiche vraag voor aanpassing in boekingen
 • mogelijkheid voertuig aan afschrijvingsfiche toe te wijzen voor boeking afschrijvingen
 • opvragen voertuigen ook mogelijk voor balansrekeningen
 • raadplegen rekeningdetail aangevuld met kolom voertuigen indien aangevinkt op rekeningniveau
 • optimalisatie herkenning pdf-facturen (btw- en telefoonnummers, commentaren)
 • investeringsaftrek 2020
 • bij inlezen e-facturen kunnen klanten/leveranciers automatisch aangemaakt worden
 • herkenning e-factuur kan ook indien extensie verschilt van .xml

8.528.53

8.54

 

 

 
8.55

 

Banklink Pro
 • check inhoudingsplicht aangepast aan beveiligde website
 • mogelijkheid "Globale debitering"af te vinken bij aanmaak SEPA-betalingen

8.52

Analytisch
 • bij afdruk afschrijvingen met analytische filter ook opname kolom met analytische gegevens
 • opname analytische kolom bij afdruk

8.54

Vanaf Wings Expert    
 Forfaits
 • forfaits 2020
 • bij samenvatting expert btw aangifte aanvulling met kolom nog te betalen
8.53
8.54

Module dans lequel s’inscrit votre entreprise ? Et combien vous pouvez économiser ?

Testez-le ici et demandez votre démo !