NL FR EN

Kwartaalvoorschotten BTW

Volgens een KB van 16 februari 2017 is er geen verplichting meer voor kwartaalaangevers om vanaf het 2de kwartaal 2017 elk kwartaal 2 voorschotten te storten. Enkel in de maand december moet er nog een voorschot betaald worden volgens de handelingen van 1 oktober tot 20 december, of gelijk aan de afrekening van het derde kwartaal.

U kan ook het huidige systeem van voorschotten blijven gebruiken.

De nodige aanpassingen worden in Wings boekhouding voorzien zodat alle mogelijkheden zijn ondersteund, waarbij per dossier de keuze van afrekening kan worden ingesteld.

Wings Software | Bosweg 6 | 2220 Heist-op-den-berg | t 015 24 57 00 | f 015 24 53 70 I info@wings.be

Contact